מחסן תת-קרקעי באזור אילת

תוכנית 2/ 03/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחסן תת-קרקעי באזור אילת
מספר: 2/ 03/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאחסון תת-קרקעי ושטח לדרכי גישה ושרותים הנדסיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40020חלק
40021חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/02/2001תאריך פרסום: 21/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4964. עמוד: 1745. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות29/05/1975תאריך פרסום: 29/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2114. עמוד: 1757. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1975תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1975. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1975
קבלת תכנית13/02/1975