מחסנים לאחסון חומרי בניה

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מחסנים לאחסון חומרי בניה
מספר: 7/ 06/ 104
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת מבנים חקלאיים למחסנים לאיחסון חומרי הדברה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבבית הגדיבית הגדי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700115/01/2007