מחצבה בהר חנתון

תוכנית ג/ 5068

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבה בהר חנתון
מספר: ג/ 5068
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים לשימושים שונים בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12215חלק22
12216חלק12
12217חלק40-41, 43-45
17560חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4675שינוי יעוד למחצבה בהר חנתוןפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/1989תאריך פרסום: 17/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3724. עמוד: 223. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/1986
פרסום להפקדה ברשומות28/11/1985תאריך פרסום: 28/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3275. עמוד: 832. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/1985
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1984
קבלת תכנית15/07/1984