מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)

תוכנית 7/ 03/ 392

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)
מספר: 7/ 03/ 392
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון של שטחים למטרות אלה: כריה של חלוקי
נחל, עבור החומר הנכרה, דרכי גישה ושרותים הנדסיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
נחל פטיש
גושים: 100211, 100243

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100211חלק
100243חלק19-20
211002חלק4
211003חלק3
243001חלק5, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1998תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. עמוד: 3920. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים21/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1998.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1996
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1993תאריך פרסום: 12/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4133. עמוד: 3871. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1993.
החלטה בדיון בהפקדה19/04/1993
קבלת תכנית22/09/1992