מחצבה -כפר גדעון

תוכנית ג/ 1656

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבה -כפר גדעון
מספר: ג/ 1656
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למחצבת בזלת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון

תיאור המיקום:
ישוב: כפר גדעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16773חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/06/1972