מחצבות הר מחילות

תוכנית 11/ 02/ 232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבות הר מחילות
מספר: 11/ 02/ 232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ויעוד של שטחים למטרות אלה:
- חציבת גיר ודולומיט.
- הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב.
- דרך גישה לאזור המתקנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100007כל הגוש
100008כל הגוש
100019כל הגוש
400084כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2007
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר02/02/2004
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה23/06/2003
קבלת תכנית09/03/2003