מחצבות חזריה בשדמות דבורה-(גניזה)

תוכנית ג/ 4354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבות חזריה בשדמות דבורה-(גניזה)
מספר: ג/ 4354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר לשימוש חריג לכרית חזריה בזלת לתקופה של 5
שנים בגמר הכרייה יושרו וישוקמו ע"י קרן השיקום
למחצבות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
ישוב: שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק4
15122חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1982
קבלת תכנית30/07/1981