מחצבות כנרת, פוריה

תוכנית ג/ 7777

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבות כנרת, פוריה
מספר: ג/ 7777
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח קרקע לחיצוב וכריה של אגרגטים ויצור חומרי
בניה טרומיים כגון: בטון, אספלט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה-כפר עבודה

תיאור המיקום:
ישוב: פוריה-כפר עבודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15345חלק36, 39, 422-3, 6, 9, 26, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3121מחצבות קב' כינרת - פוריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 966. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/12/1995
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/1995
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 375. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1994
קבלת תכנית21/06/1992