מחצבות מיצד תמר

תוכנית 10/ 03/ 107/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבות מיצד תמר
מספר: 10/ 03/ 107/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטחים והכנת מסגרת תכנונית למטרות אלה:
1. כרייה וחציבה.
2. הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב.
3. דרכי גישה לאזורי המתקנים.
4. שימור נופי (אגן וויזואלי)

עיקרי ההוראות:
התכית מייעדת שטחים ומכינה מסגרת תכנונית למטרות אלה:
1. כרייה וחציבה.
2. הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב.
3. דרכי גישה לאזורי המתקנים.
4. שימור נופי (אגן וויזואלי).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
קואורדינטה מערב מזרח Y 223500
קואורדינטה דרום צפון X 549000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39064חלק2
100117חלק1, 3
100118חלק1, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2430. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5291. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר09/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2008
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה06/06/2005
קבלת תכנית01/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה