מחצבות שיש קיבוץ יפתח

תוכנית ג/ 4876

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבות שיש קיבוץ יפתח
מספר: ג/ 4876
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חציבת אבן לתעשיית שיש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםסקר איכות קרקעות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
ישוב: יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13510חלק15, 17-19, 21-22
13967חלק3, 11, 17
13973חלק11-13, 17-19, 33-35, 37-40, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1632מתאר גליל עליוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/1988תאריך פרסום: 15/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3593. עמוד: 309. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים20/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 92. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/01/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/01/1986
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1984
קבלת תכנית31/10/1983