מחצבת "ורד"

תוכנית מ/ 350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת "ורד"
מספר: מ/ 350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הגדרת שטח תעשיה למפעלים הקשורים לתעשיית האבן והגדרת שטח למתקני המחצבה ולמתקני גריסה מיוחדת בבור החציבה.

עיקרי ההוראות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשייה למפעלים הקשורים לתעשיית האבן ע"י קביעת:
- שינוי יעוד משטח חציבה לשטח תעשיה, שטח מתקנים ושטח למתקני גריסה מיוחדת.
- ייעודי קרקע בתחום התכנית והתכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
- מערכת הדרכים.
- הוראות בניה כגון: אחוזי בניה, גובה בניה ותכסית שטח מירבית.
- חלוקה למגרשים.
- קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשה

תיאור המיקום:
ואדי עארה - מחצב ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12160חלק56, 58
12163חלק1, 3
12236חלק16
20365חלק1-4, 6-7, 9
20366חלק1-2, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 669מחצבת "ורד"שינוי
תוכניתג/ 669/ אמחצבת ורדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6274. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/07/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות15/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח12/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4409. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון יומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/05/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/08/2004
קבלת תכנית01/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים126010/07/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201100401/03/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201001306/07/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200902015/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54512/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29103/08/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200901421/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104530/06/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200702325/12/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200500111/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה