מחצבת אבן שיש - נחל חווה

תוכנית 20/ 03/ 260

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת אבן שיש - נחל חווה
מספר: 20/ 03/ 260
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון של שטחים למטרות אלה:
- כרייה
- דרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מקום: נחל חווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39024כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2697. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית17/10/1996