מחצבת גיר צמר דרום

תוכנית 11/ 03/ 269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת גיר צמר דרום
מספר: 11/ 03/ 269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים לכרייה וחציבה של גיר לתעשייה והבטחת ניצול יעיל של עתודות המרבץ, בצמידות דופן לשטחי כרייה קיימים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לכרייה וחציבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100093חלק1-2
100094חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2010
קבלת תכנית29/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010