מחצבת חול- חולות סמר

תוכנית 12/ 02/ 159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת חול- חולות סמר
מספר: 12/ 02/ 159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתור, ייעוד ותכנון של שטחים למטרות אלה: כריה של
חול טבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מחצבת חול - חולות סמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
39114כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1682. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1999.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/12/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/12/1998
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1998תאריך פרסום: 01/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4623. עמוד: 2651. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1998.
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית11/03/1997