מחצבת חלוקי נחל - ניצנה (צפון)

תוכנית 20/ 02/ 101/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת חלוקי נחל - ניצנה (צפון)
מספר: 20/ 02/ 101/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של שטחים אלה:
- מגרש ה' - מ"אזור בו לא תותר כריה" ל- "לאזור לשימור".
- מגרש ד' - מ"דרך מוצעת" ל- "אזור מתקנים".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מקום: נחל ניצנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39018כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 36מחצבת חלוקי נחל ניצנה (צפון)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2005תאריך פרסום: 26/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1202. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית14/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400831/05/2004