מחצבת חלמיש באזור חתרורים

תוכנית 20/ 03/ 209/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת חלמיש באזור חתרורים
מספר: 20/ 03/ 209/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון שטחים למטרות כרייה וחציבה של אבן גיר
צבעונית (שיש ערד) דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מחצבת אבן חלמיש ליד נחל חלמיש, אזור חתרורים
גוש: 100127

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2330. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4343. עמוד: 310. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1995
קבלת תכנית31/01/1994