מחצבת טרמית

תוכנית 10/ 03/ 184/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת טרמית
מספר: 10/ 03/ 184/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוןד משטח חציבה לשטח למתקנים.
2. שינוי יעוד משטח למתקנים לשטח מנהלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100118חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2006
קבלת תכנית08/09/2005