מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאות

תוכנית ג/ 1860

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאות
מספר: ג/ 1860
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרשות כריית כורכר מהשטח מבלי לשנות את ייעודו החקלאי.
עם גמר הכרייה, למלא את הבור שנוצר בשכבת אדמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלוחמי הגיטאות

תיאור המיקום:
ישוב: לוחמי הגיטאות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18471חלק89-91
18782חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/1977תאריך פרסום: 17/04/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2312. עמוד: 1168. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1975
פרסום להפקדה ברשומות02/01/1975תאריך פרסום: 02/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2080. עמוד: 817. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה15/04/1974
קבלת תכנית23/08/1973