מחצבת שגב

תוכנית ג/ 20091

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת שגב
מספר: ג/ 20091
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע בגבולות התוכנית הקיימת ( ג/1466) וקביעת ייעוד קרקע לאחר סיום החציבה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעודים של קרקע .
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
דרך הוצאת ההיתרים.
תפעול המחצבה ( כולל הוראות לשמירה על איכות הסביבה).
אמצעי בקרה ופיקוח .
הזזת מפעל בטון בתוך התחום המאושר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)

תיאור המיקום:
מחצבת שגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19276חלק7, 20
19277חלק2-4, 8-10, 271, 5-7, 12-13, 25
19285חלק1-2, 13-1617, 19-22, 44, 50, 59
19790חלק22-2420-21, 25-26, 70-73, 75
19811חלק13, 20-24
19812חלק1-10
19813חלק6, 23, 94-96, 106-107, 114, 119-120, 130, 136, 162, 164, 166, 172, 181, 183, 185, 187, 191, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 218, 223, 227-228, 234, 238, 247, 249-250, 252, 254, 256, 258, 260245
19814חלק2-3, 98, 10
19816חלק1-4, 105
21112חלק25-47, 88, 92, 9648-49, 79, 81, 83, 85, 87, 95, 245
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1466מחצבה בסכנין -מיעארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2012
קבלת תכנית04/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201202310/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201811/06/2012