מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876

תוכנית ג/ 8490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876
מספר: ג/ 8490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התוכנית היא הקמת אתר חציבה לשיש, האתר מהווה הרחבה לאתר כריה מאושר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13510חלק11, 19, 33-34
13511חלק11-13
13973חלק3-5, 7-14, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4876מחצבות שיש קיבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 975. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2000. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/11/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/1997
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1997תאריך פרסום: 11/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4490. עמוד: 1968. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/02/1995
קבלת תכנית12/06/1994