מחצבת שיש יפתח

תוכנית ג/ 13885

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מחצבת שיש יפתח
מספר: ג/ 13885
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטחים לכרייה וחציבה של "שיש יפתח".

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח לחציבה.

ב. קביעת ייעודי הקרקע בתחום המחצבה וקביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

ג. קביעת פתרון להסדרת פני השטח של המחצבה במהלך החציבה ובתומה.

ד. קביעת אופן ביצוע התכנית:-
* דרך הוצאת ההיתרים.
* תפעול המחצבה ( כולל הוראות לשמירה על איכות הסביבה).
* אמצעי בקרה ופיקוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13502חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8490מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876שינוי
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4876מחצבות שיש קיבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 274. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית28/09/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית23/03/2003