מחצבת שפיר בנחל עציונה

תוכנית מי/ 413/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחצבת שפיר בנחל עציונה
מספר: מי/ 413/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליצור מסגרת תכנונית לפיתוח המחצבה ומתקניה על
פי הוראות תכנית המתאר המקומית מי / 200 .
ב. קביעת הוראות לחציבה ולשימושי הקרקע הנילווים
בשטח המחצבה.
ג. קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים .
ד. קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה והגנה על
בריאות הציבור במשך פעילות המחצבה ולשיקום נופי.
ה. שינוי גבולות תכנית מפורטת מס' מי / 413 א'.
ו. שינוי יעוד ממתקנים במי / 413 א' לשטח לשימוש ר
ב תכליתי.
ז. שינוי יעוד מחציבה במי / 413 א' לשטח לשימוש רב
תכליתי.
ח. שינוי ייעוד מחציבה במי / 200 ובמי / 413 א' לד
רך. ט. שינוי ייעוד מחציבה במי / 200 לשטח לערום ז
מני ושיקום נופי.
י. שינוי ייעוד מחציבה במי / 413 א לחורש טבעי לשימו
ר.יא.שינוי ייעוד מדרך במי / 413 א' לרצועת נחל.
יב.שינוי ייעוד מחציבה במי / 200 לרצועת חיץ ודר
כי גישה.
יג.שינוי ייעוד מחציבה במי / 200 לחיץ פתוח.
יד.קביעת תחום השפעה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
נחל עציונה ממזרח לישובים רוגלית ואביעזר.
בין קואורדינטות אורך 500 / 153 -מערב לבין
300 / 155 מזרח .
בין קואורדינטות רוחב 750 / 120 דרום לבין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29809חלק3
34289חלק116, 10, 16
34301חלק1
34303חלק71, 3, 8-9, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1204. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית21/04/1998
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/04/1998
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1998תאריך פרסום: 24/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4621. עמוד: 2582. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה10/09/1996
קבלת תכנית16/06/1996