מחקלאי לאיזור לתחנת תדלוק ומסחר.

תוכנית בר/ 13/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחקלאי לאיזור לתחנת תדלוק ומסחר.
מספר: בר/ 13/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור לתחנת תדלוק ומסחר.
ב. הרחבת דרך והתווית דרך חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהקרית עקרון
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
ממזרח לכביש 40 ומדרום לאיזור התעשיה בקרית עקרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4720חלק19, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/10/2004
קבלת תכנית12/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500111/01/2005