מחקלאי למגורים ג'

תוכנית מש/ 7/ 1/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מחקלאי למגורים ג'
מספר: מש/ 7/ 1/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד אדמה מאזור חקלאי לאזור מגורים ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק3
7862חלק2, 5
7863חלק20-24, 5218, 25
7864חלק46-47, 49-5038
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/1992תאריך פרסום: 06/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4030. עמוד: 4158. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/05/1992
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1992
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/12/1991.
פרסום להפקדה ברשומות21/03/1991תאריך פרסום: 21/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3859. עמוד: 1890. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה29/08/1990
קבלת תכנית16/07/1990