מט"ש משגב עם

תוכנית ג/ 19061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש משגב עם
מספר: ג/ 19061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יעוד הקרקע למאגר טיפול בשפכים ומתן פתרון לכל סוגי השפכים והכשרתם להשקיה לחקלאות

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוג מקרקע חקלאית לקרקע שיעודה מתקנים הנדסים למאגר קולחין ומתקן טיפול בשפכים
פרוט התכליות וקביעת הוראות למתן היתרי בניה ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמשגב עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14007חלק10-11, 159, 12-14, 16
14008חלק21-23
14009חלק1-12, 16, 24-25, 27-3113-15, 17
14010חלק2-6, 181, 7, 12, 19-20, 38
14011חלק1-3, 7-8, 32-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4662חלוקת מגרשים מחדש משגב עם והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2010
קבלת תכנית28/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010