מט"ש נטופה, כפר מנדא

תוכנית ג/ 16347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש נטופה, כפר מנדא
מספר: ג/ 16347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת מתקן טיפול שפכים נטופה בתכנית מפורטת , ואיתור שטח בתחום המתקן להקמת מבנים ומתקנים טכניים הנידרשים לתיפעול מט"ש נטופה. כולל הגדרת מגבלות פיתוח סביב למט"ש

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מתקנים הנדסיים, למאגרי מים ולדרך מוצעת .
קביעת זכויות ומגבלות בניה
קביעת תחום השפעה ומגבלות פיתוח הנובעות ממנו
קביעת הוראות לביצוע התכנית קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17562חלק
17564חלק11-15, 17-18, 378-10, 19-29, 33-34, 36, 38
17565חלק12-28, 32-34, 57, 6110-11, 29-31, 45-56, 58-60, 62-64
17634חלק1, 5-6, 10
17635חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5874. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/08/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח17/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2006
קבלת תכנית01/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה