מט"ש נשגב.

תוכנית בר/ 275/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מט"ש נשגב.
מספר: בר/ 275/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למתקן הנדסי לטיפול בשפכים.
ב. הקלה בקו בנין מכביש ארצי מספר 7 מ- 150 מ' ל- 50 מ'.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת הוראות בנייה למתקן ההנדסי, גודלו והגדרת המערכות הטכניות שבו.
ב. קביעת הוראות בדבר בטיחות השימוש במתקן.
ג. קביעת קו תחום מגבלות של 800 מ' עפ"י תמ"א 34.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק

תיאור המיקום:
מצפון לכביש מס' 7.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5446חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות03/07/2012תאריך פרסום: 03/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6440. עמוד: 5043. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית13/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות22/05/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/03/2011
הוגשו התנגדויות09/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2694. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/12/2010
החלטה בדיון בוולק"ח13/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2009
קבלת תכנית21/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים137724/04/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47513/12/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201101622/05/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122228/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים55613/09/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201001413/09/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30302/08/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000622/03/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200900127/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200800604/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה