מט"ש עמיעד

תוכנית ג/ 19063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש עמיעד
מספר: ג/ 19063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת ייעודי הקרקע למאגר טיפול בשפכים ומתן פתרון לכל סוגי השפכים והכשרתם להשקיה לחקלאות

עיקרי ההוראות:
שינןי יעודי מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים למאגר טיפולבשפכים
פרוט התכליות וקביעת הוראות למתן היתרי בניה ופיתוח
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך גישה חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןעמיעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13930חלק4-6, 9-101-3, 7-8, 12
13932חלק1, 3, 5
13933חלק1, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5698חלוקת מגרשים מחדש -עמיעד והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2010
קבלת תכנית28/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010