מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 459

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.
מספר: מח/ ש/ 459
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601006/06/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200600228/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200500431/05/2005