מט"ש ראש הנקרה (2)

תוכנית ג/ 18013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש ראש הנקרה (2)
מספר: ג/ 18013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד קרקע לפיתוח והקמת מתקן טיהור לקולחין ומתקני טיפול נלווים
הסדרת יעוד השטחים על פי מצב קיים בשטח

עיקרי ההוראות:
קביעת הנחיות זכויות והגבלות בניה לגבי שימושי קרקע במתחם שישמש למתקן הטיהור
קביעת הנחיות הוראות מגבלות ואיסורים לתכנון וביצוע מערכות תשתית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19005חלק14
19006חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרהשינוי
תוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צורשינוי
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1825. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/11/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית01/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/03/2009
קבלת תכנית11/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה