מט"ש שג"ב

תוכנית בר/ 275

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש שג"ב
מספר: בר/ 275
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למאגרי מים, בריכת איזון ומתקן הנדסי לטיפול במי ביוב.

2. הקטנת קו בניין לכביש ארצי מס' 7 מ- 150 מ' ל- 0 מ' .

3. שינוי ייעוד קרקע ממבני משק למאגר מים.

4. הקטנת קו בניין לדרך מס' 25 המאושרת ע"פ מש"מ 74 , מ- 20 מ' ל- 0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4300חלק23-24, 28
4301חלק22
4314חלק5
4315חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/11/2003
קבלת תכנית05/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800604/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402020/09/2004