מט"ש שמיר

תוכנית ג/ 18953

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מט"ש שמיר
מספר: ג/ 18953
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יעודי קרקע למאגר טיפול בשפכים ומתן פתרון לכל סוגי השפכים והכשרתם להשקיה לחקלאות

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים למאגר טיפול בשפכים
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך גישה חקלאית
פרוט התכליות וקביעת הוראות למתן היתרי בניה ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןשמיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13346חלק13
13412חלק9
13413חלק15, 38-40, 55-5616, 30, 36-37, 44, 52-54
13419חלק2, 9-10
13547חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית15/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010