מטווח אזורי קיבוץ ניר עם

תוכנית 7/ 02/ 303/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מטווח אזורי קיבוץ ניר עם
מספר: 7/ 02/ 303/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מטווח על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם

תיאור המיקום:
ישוב: ניר עם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
588חלק8
925חלק34, 58, 60, 62, 64-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/1998תאריך פרסום: 11/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4606. עמוד: 1305. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/1998תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית15/12/1997
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 18. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1997
קבלת תכנית16/03/1997