מטווח ירי בקיבוץ משמר הנגב

בקשה ועדה מקומית 7/ 06/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מטווח ירי בקיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ 06/ 106
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת מבנה קיים בתוך מחצבה לא פעילה למטווח ירי
לתקופה של 5 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002