מטמנת , שדמות דבורה

תוכנית ג/ 17570

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מטמנת , שדמות דבורה
מספר: ג/ 17570
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום מחפורת שדמות דבורה באמצעות הטמעת פסולת יבשה ובאמצעות טיפול ומחזור פסולת יבשה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח טיפול בפסולת יבשה.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך.
קביעת הוראות לעבודות השיקום והוראות הבניה.
התווית שטח לדרך.
קביעת הנחיות לתשתית.
קביעת הנחיות סביבתיות.
הוצאת היתרי בניה מכוחה של התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15121חלק4, 19, 84
15122חלק2
15330חלק14, 85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/08/2008
קבלת תכנית13/01/2008