מיזבלה עירונית

תוכנית 2/ 03/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיזבלה עירונית
מספר: 2/ 03/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח עבור שירותים עירוניים - מזבלה עירונית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מזבלה עירונית - אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40021חלק1
40022חלק2
40023חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/1988תאריך פרסום: 03/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3555. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1986תאריך פרסום: 09/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3389. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית08/10/1986