מיזם תיירות עברונה

תוכנית 12/ 02/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיזם תיירות עברונה
מספר: 12/ 02/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמה של מיזם תיירות המשחזר את החקלאות הקדומה בעברונה.

עיקרי ההוראות:
תכנית חלוקה.
התוויה של דרך גישה.
קביעת השימושים אטרקציה תיירותית בתחום התכנית.
הנחיות בינוי
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הוראות לפיתוח שטח.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2007
קבלת תכנית25/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200920/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011