מימוש חלוקה קיימת לצרכי רישום -חלוקה לחלקות דיור ע"י ביטול חלוקה קיימת וחלוקה

תוכנית עח/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מימוש חלוקה קיימת לצרכי רישום -חלוקה לחלקות דיור ע"י ביטול חלוקה קיימת וחלוקה
מספר: עח/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מימוש חלוקה קיימת לצרכי רישום -חלוקה לחלקות דיור
ע"י ביטול חלוקה קיימת וחלוקה מחדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8304חלק10, 29-31
8306חלק16-17, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1957תאריך פרסום: 28/11/1957. מס' ילקוט פרסומים: 568. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית08/05/1956