מיצד חצבה

תוכנית 30/ 02/ 251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיצד חצבה
מספר: 30/ 02/ 251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז תייירות ע"י קביעת
יעודי קרקע והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהחצבה

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מיצד חצבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39053חלק
39061חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1682. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/05/1998
קבלת תכנית28/08/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות28/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4523. עמוד: 3580. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים09/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/05/1997.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996