מיקום למקלטים במושב בית שקמה

תוכנית 6/ 03/ 127/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום למקלטים במושב בית שקמה
מספר: 6/ 03/ 127/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי לציבורי פתוח- מיקום למקלטים במושב בית שקמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןבית שקמה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2292. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה21/08/1980
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1980. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית28/04/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011