מיקום מקלט - חלקה 5 - מושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלט - חלקה 5 - מושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. עמוד: 1671. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1981תאריך פרסום: 12/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2762. עמוד: 211. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1981.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1981
קבלת תכנית28/07/1981