מיקום מקלטים - מושב אשכול

תוכנית 7/ 03/ 147/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - מושב אשכול
מספר: 7/ 03/ 147/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
246001חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 147מושב עובדים אשבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 98. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1563. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים05/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 05/05/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית07/12/1979