מיקום מקלטים - מושב יכיני

תוכנית 7/ 03/ 131/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - מושב יכיני
מספר: 7/ 03/ 131/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בנית מקלטים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגביכיני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
895חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1980.
פרסום לאישור ברשומות30/08/1980תאריך פרסום: 30/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 98. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1563. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית25/11/1979