מיקום מקלטים - מושב ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מיקום מקלטים - מושב ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לאזור ציבורי לצורך בניית מקלטים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6290. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1251. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית25/11/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100718/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית