מיתאר חדרה

תוכנית חד/ 450

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיתאר חדרה
מספר: חד/ 450
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בענינים המפורטים בסעיף 63 לחוק
התכנון והבניה תשכ"ה-1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
ישוב: חדרה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/10/1987
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1982תאריך פרסום: 02/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2846. עמוד: 2912. שנה עברית: התשמב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה02/02/1982
קבלת תכנית20/09/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601108/08/2006