מיתחמים עירוניים בעלי ערך ארכיטקטוני

תוכנית תא/ 3458

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מיתחמים עירוניים בעלי ערך ארכיטקטוני
מספר: תא/ 3458
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מצ"ב רשימת הרחובות הכלולים בתכנית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק
6216חלק
6217חלק
6902כל הגוש
6903כל הגוש
6904כל הגוש
6905חלק
6906כל הגוש
6907חלק
6909חלק
6910כל הגוש
6911כל הגוש
6912כל הגוש
6913כל הגוש
6914חלק
6915כל הגוש
6916חלק
6917חלק
6918חלק
6919חלק
6920חלק
6921חלק
6932כל הגוש
6933כל הגוש
6934כל הגוש
6935כל הגוש
6936כל הגוש
6937חלק
6939כל הגוש
6940חלק
6941חלק
6951כל הגוש
6952כל הגוש
6953כל הגוש
6954כל הגוש
6966חלק
6967חלק
6968כל הגוש
7078כל הגוש
7085כל הגוש
7091כל הגוש
7092כל הגוש
7099חלק
7103חלק
7111כל הגוש
7113כל הגוש
7226כל הגוש
7429כל הגוש
7430כל הגוש
7431כל הגוש
7435כל הגוש
7436כל הגוש
7437כל הגוש
7446חלק
7448כל הגוש
7451כל הגוש
7452כל הגוש
7453כל הגוש
7455כל הגוש
7465כל הגוש
7466כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים בעיתונים16/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום קביעת תנאים ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1616. שנה עברית: התשסז .
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7827/11/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים10/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות15/01/2005תאריך פרסום: 15/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1606. שנה עברית: התשסה .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית19/07/2004