מכבסה מלונות אילת

תוכנית 2/ 03/ 105/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכבסה מלונות אילת
מספר: 2/ 03/ 105/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מדרך קיימת לשטח פרטי פתוח, וקביעת מגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק8596
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/01/1994תאריך פרסום: 20/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4185. עמוד: 1874. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/10/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1993תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4086. עמוד: 1778. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1993.
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1992
קבלת תכנית15/07/1990