מכולת מנחם - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מכולת מנחם - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מגורים
ומסחר על ידי שינויים ביעודי הקרקע, וקביעת זכויות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
גוש:40010 חלקה: 1/ 185

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק80
40010חלק185
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 43הסדרת מצב קיים בשטח של בתים קיימים והסדרת חניות לבתיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1751. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים02/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 5003. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית29/01/1998