מכון ויצמן הקמת בית חיות.

בקשה ועדה מקומית רח/ ש/ 731

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מכון ויצמן הקמת בית חיות.
מספר: רח/ ש/ 731
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניה חדשה - בית חיות ותוספת לשני מבנים קיימים - מכון ויצמן למדע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק157
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600704/04/2006