מכון ויצמן תוספת לבנין קיים בניין פסיקה.

בקשה ועדה מקומית רח/ ש/ 734

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מכון ויצמן תוספת לבנין קיים בניין פסיקה.
מספר: רח/ ש/ 734
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מכון ויצמן למדע, תוספת לבניין קיים - בניין פיסיקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותמכון ויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3690חלק16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006